Op een goed bezochte jaar vergadering opende de voorzitter Albert van Maasakkers de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom.De notulen van 2014 werden aangenomen waarna de secretaris zijn verslag van dat jaar opsomde. Daarna was het verslag van de penningmeester aan de beurt, de aanwezige leden en de kascontrolecommissie vonden geen onregelmatigheden en keurden ook de begroting van 2015 goed.
Na het vaststellen van de contributie voor het jaar 2016 werd over gegaan naar de bestuursverkiezing. Het bestuur waar drie leden at interim zitting in hadden werd gekozen, daarna was het de beurt aan de voorzitter die de mededeling deed hij niet meer verkiesbaar was. Daarmee komt een eind aan een periode van zes jaar voorzitterschap. Het bestuur stelde Stijn Kramer voor als kandidaat voorzitter en zijn kandidatuur werd unaniem door de vergadering aangenomen.

Stijn is al enige jaren een heel actief lid en vader van twee jeugdrennertjes. Hij stelde zich voor aan de aanwezigen en zei dat hij voorzitter is geworden van een vereniging die voelt als een warme familie, hij hoopt de ingeslagen weg van Albert van Maasakkers verder uit te bouwen. Stijn werd met applaus onthaald.
Na de pauze vond de uitreiking van de Kempener Koerier wisselbeker veldrijden seizoen 2014/2015 en het daarbij behorende prijzengeld plaats. Dame junior Claudie Peels won dit regelmatigheids klassement met 403 punten voor Lana Verberne die 350 punten behaalde, de derde plaats was voor de man die 4e werd op het NK bij de amateurs Peter van den Heuvel met 140 punten.Na beantwoording van de rondvraag sloot de voorzitter die tot 24.00uur in functie was de vergadering.
Voorzitter overdracht klein
Het bestuur en leden van TWC de Kempen danken Albert van Maasakkers voor de inzet in zijn jarenlange bestuurlijke periode binnen de vereniging en wenst de nieuwe voorzitter veel succes toe.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!