Lid worden en contributie TWC de Kempen

Lid worden van TWC de Kempen

Wij heten je van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging.

Om je aan te melden als nieuw lid verzoeken wij je het aanmeldingsformulier te downloaden (pdf), volledig in te vullen en af te geven aan onze secretaris.

Contributie TWC de Kempen

De contributiebedragen voor 2023 vindt u in onderstaand overzicht.

Senior lid €  27,00  
Actief senior lid 27,00 + afdracht KNWU
Gewoon lid 52,00  
Actief gewoon lid 52,00 + afdracht KNWU
Toerfiets lid 52,00 + afdracht KNWU
Jeugd lid 71,00 + afdracht KNWU
Nieuweling 112,00 + afdracht KNWU
Junior 112,00 + afdracht KNWU
Belofte 112,00 + afdracht KNWU
Elite 112,00 + afdracht KNWU
Amateur 112,00 + afdracht KNWU

De contributie 2023 wordt via de verleende machtiging in de maand januari 2023 van uw rekening ingehouden.

Leden die geen machtiging tot inhouding van de contributie hebben verleend, ontvangen van de penningmeester per e-mail een betalingsverzoek. De contributie kan in dat geval worden overgemaakt op IBAN NL22RABO017 29 53 278 t.n.v. TWC de Kempen o.v.v. Contributie 2023 en het lidmaatschapsnummer of de naam van het lid. Mocht je niet zeker weten welk bedrag je moet betalen neem dan even contact op met de ledenadministratie via mail ledenadministratie@twc-dekempen.nl

Leden die in 2023 hun lidmaatschap niet willen verlengen, worden verzocht dit vóór 15 december 2022 schriftelijk kenbaar te maken aan de penningmeester of via e-mail aan ledenadministratie@twc-dekempen.nl.

Scroll naar boven