Peter Vossen overleden op 19 september 2019

Binnen TWC de Kempen was Peter een man, die er altijd was als er gewerkt moest worden. Peter was sinds 1-4-1082 lid van onze club. Het is niet gemakkelijk om alle activiteiten, die Peter deed voor TWC de Kempen, in het kort samen te vatten. Peter was een fervent fietsliefhebber.

in memoriam Peter Vossen
Peter Vossen

Hij fietste zelf jaarlijks de toertochten Diekirch-Valkenswaard, Valkenswaard- Valkenburg- Valkenswaard, Omloop van de Grensstreek en nog diverse andere bekende toertochten. Hij genoot van het fietsen. Lid worden van TWC de Kempen door zijn contacten met leden van de club was dan ook maar een kleine stap. Bij alle evenementen werkte Peter als een paard. Het maakte niet uit wat hij moest doen. Want naast fysieke arbeid werd hij ook bereid gevonden om kaderfuncties te gaan doen. Trouwens Peter vulde diverse bestuurstaken uit. Hij was actief bij nagenoeg alle activiteiten binnen de club. Tot op heden was hij al weer jaren lang lid van de Interclubcompetitie commissie. Het was dan ook de normaalste zaak van de wereld dat hij later tot lid van verdienste werd benoemd. Desgevraagd ging hij ook mee naar de koers. Later was hij ook actief in de begeleiding bij de professionele teams van Babydump en Alecto. Hij vervulde ook daar de taak van penningmeester.

 

Hierna volgt een korte geschiedenis van zijn activiteiten bij TWC de Kempen en het wielrennen:

Peter Vossen is in 2007 vijfentwintig jaar lid van TWC de Kempen. Min of meer door toeval werd Peter Vossen in 1982 lid van onze vereniging.

In een plaatselijke horecagelegenheid werd Peter op zijn schouder geklopt door een lid van TWC de Kempen met de vraag of hij mee wilde helpen bij het clubkampioenschap van TWC de Kempen en tijdens deze wedstrijd wilde “vlaggen” aan de Maastrichterweg in Valkenswaard.

Later hebben de fine contacten met Peter er voor gezorgd dat Peter ging helpen bij de Amateur-ronde die TWC de Kempen organiseerde. Vanuit de organisatorische kant en betrokkenheid bij de Amateur-ronde van Valkenswaard werd Peter dus lid van TWC de Kempen.

In 1983 is Peter Vossen afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen.

Aansluitend heeft hij een half jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de VU en vervolgens drie jaar in Leiden.

In 1988 is hij toegetreden tot het bestuur van TWC de Kempen en vanaf 1988 tot 1997 heeft hij de functie van penningmeester binnen het bestuur vervuld.

In 1992 heeft Peter Vossen de opleiding tot jurylid gevolgd en vanaf 1993 tot heden is hij gelicentieerd KNWU-jurylid. In die hoedanigheid heeft hij inmiddels vele wedstrijden beoordeeld.

In de jaren negentig maakte Peter Vossen onderdeel uit van het Stichtingsbestuur van de Stichting Wielerevenementen Valkenswaard, dat ondermeer het NK Veldrijden in 1992 organiseerde op het Eurocircuit in Valkenswaard.

Ook was hij betrokken bij de organisatie van de Europese Jeugd Olympische Dagen die in 1993 in Valkenswaard werden gehouden.

In 1993 en 1994 was hij penningmeester van de Stichting Valkenswaards Profcriterium dat in die jaren een profwedstrijd achter derny’s in Valkenswaard organiseerde.

Van 1994 tot 1998 was Peter actief betrokken bij het “regionaliseringproject Aangepast Sporten”, een initiatief van de gemeente Valkenswaard. Dit project is daarna opgegaan in de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Valkenswaard.

Sinds 2003 zit Peter Vossen in het bestuur van deze Stichting en beheert hij de portefeuille “sport, recreatie en cultuur”. Doelstelling van deze Stichting (bij wet ingesteld) is het genereren en controleren van het gehandicaptenbeleid.

Peter is van 1993 tot eind 2014 (21 jaar) KNWU jurylid geweest. Hij was actief in allerlei wedstrijden in de wijde omgeving. Voor zijn vele verdiensten voor de wielersport in het algemeen ontving Peter in 2007 de gouden KNWU speld.

Ook bij de Valkenswaards gildefeesten van 1987 en 1995 van het Gilde Sint Catharina was hij naast donateur ook een actieve helper.

Scroll naar boven